• Darmowa dostawa na terenie Polski
  • Wsparcie 24/7
  • 30 dni na zwrot
  • Gwarancja 5 kresek

Regulamin

Uwaga:

  1. Odpowiedzialność za korzystanie ze wzmacniaczy sygnału sieci leży po stronie użytkownika. Jeśli masz jakieś pytania, możemy udzielić porady, ale nie opowiadamy z używanie wzmacniaczy GSM tam, gdzie jest to niedopuszczalne.
  2. Działamy na podstawie prawa polskim. Wszystkie punkty regulaminu są ważne, jednoznaczne i wiążące.

“Smarketa LLC” prowadzi i zarządza Stroną Internetową, dalej: „Stroną”. Ten dokument opisuje relacje między “Smarketa LLC” a użytkownikami Strony. Dostęp do Strony, produktów i usług (dalej: „Produktów”) podlega poniższym warunkom i zasadom (dalej: Regulamin. Używając Produktów, zgadzasz się z Regulaminem, który może być modyfikowany. Należy regularnie sprawdzać Regulamin, żeby dowiadywać się o wprowadzonych zmianach.

Dostęp do Strony może być czasowo blokowany i zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Produktów bez wcześniejszej informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu niedostępności Strony. Możemy niekiedy ograniczać dostęp do wybranych zasobów na Stronie.

Polityka prywatności:

Nasza polityka prywatności, która opisuje, jak zbieramy i wykorzystujemy dane, jest dostępna tutaj. Używając tej Strony, potwierdzasz, że zapoznałeś się z jej treścią i wyrażasz zgodę na opisane zasady oraz potwierdzasz, że wszystkie wprowadzone przez ciebie dane są prawdziwe.

Zakazy:

Nie możesz używać Strony w sposób niedopuszczalny. Nie możesz: popełniać ani zachęcać do popełnienia przestępstw, przesyłać ani rozsyłać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych szkodliwych treści, materiałów wywołujących szkody techniczne lub naruszających zaufanie bądź w jakikolwiek sposób obscenicznych, lub obraźliwych, pokonywać zabezpieczeń Produktów, wykorzystywać danych bez autoryzacji lub utrudniać korzystania z Produktów innym użytkownikom, naruszać praw autorskich, wysyłać niezamówionych informacji handlowych lub promocyjnych (tzw. SPAM-u), próbować wpływać na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń za pośrednictwem Strony. Złamanie tych zakazów będzie postrzegane jako naruszenie prawa i zostanie przez nas zgłoszone odpowiednim organom w celu zidentyfikowania cię wśród użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z ataków DDoS, wirusów i innych szkodliwych materiałów, które mogą zainfekować twój komputer, programy lub przedmioty w związku z korzystaniem ze Strony, lub pobraniem dowolnego materiału umieszczonego na Stronie, lub takiego, do którego link znajduje się na Stronie.

Własność intelektualna, oprogramowanie i treści:

Prawa własności intelektualnej oprogramowania i treści (w tym obrazów) dostępnych na Stronie są własnością “https://www.wzmacniaczsygnalugsm.pl/” lub ich twórców i podlegają ochronie prawem autorskim i innymi przepisami na całym świecie. Wszystkie prawa są zarezerwowane dla strony i twórców materiałów. Możesz przechowywać, drukować i pokazywać zawartość wyłącznie na prywatny użytek. Nie zezwala się na publikację, manipulację, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek powielanie, w żadnym formacie, jakichkolwiek treści pokazywanych na Stronie lub przez nią dostarczonych w jakimkolwiek kontekście jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Warunki sprzedaży:

Składając zamówienie, deklarujesz chęć nabycia wzmacniacza sygnału komórkowego zgodnie z poniższymi warunkami. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i potwierdzenia ceny produktu.

Czasy dostaw mogą różnić się w zależności od dostępności i mogą ulegać zmianie w związku z opóźnieniami przewoźnika lub działaniem siły wyższej, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Aby dokonać zakupu na Stronie, musisz mieć ponad 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez bank, którego usługi akceptujemy. Strona zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia. Jeśli zostanie ono przyjęte, zostaniesz poinformowany mailowo i potwierdzimy sprawdzenie i przyjęcie zamówienia. Kiedy składasz zamówienie, jesteś zobowiązany podać prawdziwe i pełne dane, a także użyć karty, z której masz prawo korzystać oraz na której znajdują się środki na pokrycie kosztów zakupu i dostawy Produktów.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie sieci i jej zasięgu w miejscu, w którym chce korzystać z Produktu. Wzmacniacz Sygnalu GSM nie bierze odpowiedzialności za produkt, który wybierze klient, a który nie jest przeznaczony do działania w warunkach wybranych przez klienta.

(a) Przyjęcie zamówienia

Kiedy złożysz zamówienie, otrzymasz mailową informację o jego przyjęciu. Będzie to jedynie powiadomienie, które nie gwarantuje realizacji zamówienia. Formalna umowa nie zostanie zawarta, dopóki nie otrzymasz mailowego powiadomienia, że zamówione produkty zostały do ciebie wysłane. Tylko produkty znajdujące się w tym potwierdzeniu będą przedmiotem umowy sprzedaży.

(b) Ceny i dostępność:

Staramy się, aby wszystkie opisy i ceny na stronie były aktualne i dokładne, ale mogą zdarzyć się błędy. Jeśli odkryjemy nieścisłości dotyczące ceny produktu, który zamówiłeś, poinformujemy cię o tym, abyś mógł potwierdzić zamówienie z poprawną ceną lub je anulować. Jeśli nie uda się nam z tobą skontaktować, anulujemy zamówienie. Jeśli do tej pory zdążysz je opłacić, wykonamy pełny zwrot środków.

(c) Płatności:

W chwili otrzymania zamówienia podejmiemy standardowe działania weryfikacyjne, które mają zapewnić, że na twojej karcie znajdują się środki wystarczające na pokrycie wartości zamówienia. Twoja karta zostanie obciążona po otrzymaniu autoryzacji. Środki pieniężne otrzymane po obciążeniu karty będą traktowane jako depozyt na poczet wartości towarów, które chcesz kupić. Po wysłaniu towarów i wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem pieniądze zapłacone jako depozyt zostaną wykorzystane jako wynagrodzenie za wartość zakupionych towarów zgodnie z listem potwierdzającym.

Linkowanie do Strony:

Możesz linkować do strony głównej Strony w sposób uczciwy i legalny oraz nienaruszający naszego dobrego imienia. Link nie może sugerować istnienia związku, aprobaty lub zaangażowania z naszej strony, jeśli takowe nie istnieją. Nie możesz linkować do Strony z serwisów nienależących do ciebie, umieszczać podstron w ramkach innych serwisów ani linkować do podstron innych niż strona główna. Prawo do linkowania może zostać wycofane w każdej chwili bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Użycie znaków handlowych, obrazów, wizerunków osób i praw autorskich osób trzecich

O ile nie zaznaczono inaczej, wskazując podmiot w sposób jednoznaczny, znaki handlowe osób trzecich, zawartość i usługi lub lokalizacje przedstawione na Stronie, nie są z nią w żaden sposób powiązane i nie powinieneś polegać na istnieniu takiego połączenia lub powiązania. Wszystkie znaki towarowe i nazwy znajdujące się na Stronie, należą do ich właścicieli. Pojawiające się znaki i nazwy służą jedynie opisaniu lub identyfikacji produktów i usług. Nie oznacza to, że takie produkty lub usługi są przez Stronę promowane lub z nią powiązane.

Odszkodowania:

Zgadzasz się ponieść odpowiedzialność i koszty związane ze szkodami lub roszczeniami osób trzecich wobec Strony, jej dyrektorów, kierowników, pracowników, osoby fizyczne i prawne stowarzyszone z nią, których przyczyną jest korzystanie przez ciebie ze Strony albo naruszenie Regulaminu..

Wprowadzanie zmian:

Strona zachowuje prawo do całkowicie uznaniowego zmieniania, usuwania lub modyfikacji Produktów i wszelkich elementów Strony.

Nieważność:

Jeśli jakakolwiek część Regulaminu usług jest niewykonalna (w tym również postanowienia stanowiące o wyłączeniu odpowiedzialności wobec Ciebie), nie może to stanowić o ocenie wykonalności innych zapisów Regulaminu, które pozostaną w mocy. Jeśli będzie to możliwe, to należy dokonać właściwej interpretacji klauzuli, jeśli tylko fragment zapisu zostanie zakwestionowany. Jako użytkownik wyrażasz też zgodę na taką modyfikację brzmienia danego zapisu, aby odzwierciedlało to pierwotne założenie i było dopuszczalne prawnie.

Skargi:

Prowadzimy procedurę rozpatrywania reklamacji, której użyjemy, aby spróbować rozwiązać spory od razu po ich wystąpieniu. Daj nam znać, jeśli chcesz zgłosić swoje skargi lub komentarze.

Niepodjęcie działania:

Jeśli naruszysz te warunki, a my nie zdecydujemy się na wszczęcie działania, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków prawnych w każdej innej sytuacji, w której naruszasz te warunki.

Całość porozumienia:

Powyższy Regulamin w całości reguluje stosunki między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między tobą a Stroną. Każde zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia Regulaminu będzie skuteczne wyłącznie w formie pisemnej, zaakceptowanej przez Dyrektora Strony.